Dane statystyczne lata 2011-2014

Dane statystyczne dotyczące operacji Metodą Ulzibata
wykonanych w Klinice CenterMed w Krakowie
(dane za okres od marca 2011 roku do sierpnia 2014 roku)

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

plec

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIEK PACJENTA W MOMENCIE OPERACJI

wiek

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE SPASTYKI/PRZYKURCZY

spastyka

Dane statystyczne  dotyczące operacji Metodą Ulzibata
wykonanych w Klinice CentreMed w Krakowie
z wyróżnieniem Pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
(dane za okres od marca 2012 roku do grudnia 2014 roku)

Z MPD OPEROWANO:  316 pacjentów

PODZIAŁ PACJENTÓW Z MPD ZE WZGLĘDU NA MASĘ URODZENIOWĄ

masa

PODZIAŁ PACJENTÓW Z MPD ZE WZGLĘDU NA APGAR

apgar

PODZIAŁ PACJENTÓW Z MPD ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY

czas_ciazy

PODZIAŁ PACJENTÓW Z MPD ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PORODU

rodzaj_porodu

PODZIAŁ PACJENTÓW Z MPD ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ PŁODÓW

liczba_plodow

PODZIAŁ PACJENTÓW Z MPD ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE INFEKCJI PODCZAS CIĄŻY

infekcie_w_ciazy