Technika

Zabieg opiera się na stopniowym, podskórnym przecinaniu zwłókniałych pasm mięśniowych w okolicach ich przyczepu do kości z zastosowaniem specjalnego skalpela, bez konieczności zarówno nacinania skóry, jak i całkowitego rozcinania mięśni, z zachowaniem mięśni zdrowych, bez ingerencji w ścięgna oraz układ kostny.

Zaletami Metody Ulzibata są:

 1. uniwersalizm – zastosowanie niezależne od typów chorób narządu ruchu wywołujących identyczne mechanizmy w tkance mięśniowej (tj. dystrofia, martwica, stwardnienie), których wynikiem jest powstanie organicznych przykurczy mięśniowych (zastosowanie metody jest niezależnie od rodzaju głównego czynnika etiologicznego);
 2. funkcjonalność – zapewnienie jednoczesnego oddziaływania na różne grupy mięśni, z uwzględnieniem ich czynności synergicznej i antagonistycznej; możliwość łączonego wykonywania zabiegów na dowolnej grupie powierzchownych mięśni szkieletowych (głowy, tułowia, kończyn) celem osiągnięcia maksymalnego efektu;
 3. minimalna urazowość (inwazyjność) – dzięki precyzyjnym ruchom skalpela oraz jego specjalnej budowie w trakcie zabiegu nie powstają blizny, nie ma utraty krwi, pełnego przecinania i przemieszczania mięśni, nie ingeruje się w elementy chrzęstne i kostne, nie ma też późniejszej konieczności unieruchamiania gipsowego, co sprzyja skróceniu hospitalizacji pacjenta, rehabilitacji i szybszej aktywizacji pacjenta po zabiegu;
 4. możliwość wykonywania zabiegu w ramach „chirurgii jednego dnia”, co wpływa na szybszą rekonwalescencję pacjenta i komfort powrotu do zdrowia w warunkach domowych;
 5. brak ograniczeń wiekowych;
 6. brak przeciwskazań związanych z chorobami towarzyszącymi np.: epilepsja, wodogłowie, zespół asteniczny, opóźnienie psychoruchowe, wady wrodzone;

Leczenie zabiegowe odbywa się w kilku etapach, a każdy z nich eliminuje od 10 do 16 przykurczy mięśni. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, a konieczność wykonania kolejnego stopnia zależy od rozmiaru zaburzeń ruchowych, chorób współistniejących oraz intensywności wzrostu w przypadku dzieci.

W związku z małą traumatycznością okres pooperacyjnego powrotu funkcji ruchowych trwa od 1 do 4 tygodni (w zależności od zakresu interwencji chirurgicznej).

Eliminacja przykurczy mięśni lub zespołu bólowego pomaga osiągnąć znaczne zwiększenie zakresu ruchu, co umożliwia uzyskanie nowych oraz poprawę już istniejących zdolności motorycznych.
 Poprawa ogólnej aktywności fizycznej chorego pobudza jego rozwój umysłowy, rozszerza wachlarz zainteresowań, podnosi poziom czynności samoobsługowych i daje mu możliwość niezależności. W ciężkich przypadkach znacznie ułatwia opiekę nad pacjentem.

operacja

Wskazania do leczenia:

Określono następujące wskazania dla terapii z zastosowaniem metody Ulzibata:

 • obecność organicznych przykurczy mięśni oraz przewlekłego zespołu mięśniowo-powięziowego;
 • brak wyników leczenia nie chirurgicznego.

Absolutnymi przeciwwskazaniami dla zabiegu są:

 • obecność niewyrównanych anomalii wrodzonych i chorób przewlekłych;
 • anomalie głównych organów.

Względnymi przeciwwskazaniami dla zabiegu są:

 • ostre infekcje i choroby somatyczne, włącznie z okresempowrotu do zdrowia;
 • ostre i podostre okresy infekcji neurologicznych, urazy mózgu, anomalie krążenia mózgowego;
 • choroby przewlekłe w okresie ich zaostrzenia;
 • brak tolerancji dla leków znieczulających;
 • obecność silnej reakcji alergicznej w wywiadzie;
 • obecność uszkodzeń lub chorób zapalnych skóry lub części miękkich;
 • stan po napadach drgawkowych: 
po „niewielkich” – nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy, 
po „silnych” (uogólnionych) – nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, 
po stanie padaczkowym – nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy;
 • stan po zastrzyku z botoksu – nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy;
 • stan po szczepieniu – nie wcześniej niż po 1 miesiącu.