Nasi pacjenci

Od roku marca 2011 roku do lipca 2017 roku

wykonano 1 012 zabiegów

zoperowano  912 osób


W chwili zabiegu:

najmłodszy Pacjent miał 2 lata 3 miesiące

najstarszy Pacjent miał 57 lat


Zabiegi wykonano:

1 raz u 819 osób

2 razy u 87 osób

3 razy u 5 osób

4 razy u 1 osoby


Charakterystyka naszych pacjentów:

  • 61 % stanowią mężczyźni

  • 64 % to wcześniaki

  • prawie 66 % było w wieku 6 – 10 lat

  • 17 % miało powyżej 18 lat

  • ponad 81 % miało diagnozę – Mózgowe Porażenie Dziecięce (pozostali: wada genetyczna, uraz czaszkowo-mózgowy, stan po zatrzymaniu krążenia, przepuklina oponowo-rdzeniowa, stan po operacji mózgu, przykurcz ścięgna achillesa)